Kvadráty: 7169 7166 6472 7165 6660
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený

Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997

České jménoplachetnatka Saaristova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy6 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past6204
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny0101
Neurčeno5102
Stinné skály nižších poloh0101
Suché louky0101
Suché doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy