Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion melanurum Hahn, 1831 Not endangered 12x 11x 30x 6x 59x

Theridion melanurum Hahn, 1831

Czech namesnovačka skálová
Threat levelNot endangered
Records59 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Štěpán Vodka
Distribution areaHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditysemi-humid
StratumVertical surfaces
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Theridion melanurum Hahn, 1831 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3309
Prosev0101
Sklepávání0011
Zemní past1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (10 used records)
Theridion melanurum Hahn, 1831 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov0404
dubohabřiny0101
Acidofilní bory1001
Lesní okraje1001
suťové a roklinové lesy1012
travnaté stepi0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019