Kvadráty: 6946 6947
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený

Clubiona norvegica Strand, 1900

České jménozápředník severský
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy5 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 1996 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1050-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Clubiona norvegica Strand, 1900 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4404
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Clubiona norvegica Strand, 1900 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště5405
 SamciSamiceMláďataNálezy