Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Almost threatened 2x 82x 27x 111x

Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862

Czech namezápředník mechový
Threat levelAlmost threatened
Records111 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1929, J. Baum, Baum 1929
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1000-1400

Bibliography

© Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr817019
Prosev47011
Žlutá miska5005
Zemní past1614025
Smyk30011
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Úzkolisté suché trávníky panonské1001
suché louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přechodová rašeliniště1001
Vrchoviště5304
Luční úhory1001
Ovocné sady a vinohrady0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Rašeliniště a slatiniště2203
Vlhké louky1106
Haldy a výsypky0001
Močály1001
Lesy0101
Kamenolom0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Bažinné olšiny0101
Porosty vysokých ostřic0101
Lesní okraje1001
Kulturní lesy0101
Lesní paseky0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4104
Xerotermy na jiných podkladech1102
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Květnaté bučiny1001
Skalní stepi na vápencových podkladech517016
Louky0005
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0202
Louky a pastviny0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords