Kvadráty: 7067 7266 7165
  Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený

Zora armillata Simon, 1878

České jménozora náramková
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy8 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean (U) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Zora armillata Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past14103
Vysavač5503
Neurčeno1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Zora armillata Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno19507
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy