Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 11×

Tmarus stellio Simon, 1875

České jménoběžník člunkový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy11 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález 2021 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean - eM? [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Tmarus stellio Simon, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3104
Smyk1102
Zemní past1001
Individuální sběr1001
Nárazová past2002
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Tmarus stellio Simon, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6208
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lesostepní doubravy1001
Lužní lesy nížin1001
 SamciSamiceMláďataNálezy