Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered 5x 2x 86x 22x 115x

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

Czech namepokoutník štíhlý
Threat levelNot endangered
Records115 nálezů, 69 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (artificial)
Humidityvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (115 used records)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk481112
Zemní past2413217
Neurčeno1234055
Individuální sběr30481825
Sklepávání102946
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (115 used records)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno1329154
Slaniska1001
Pastviny0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2203
Mezofilní louky0101
Suché lesní lemy1001
Ostřicové porosty stojatých vod0302
Okraje silnic1001
Ruderály243206
Louky1334
Suché louky0757
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
Suché doubravy0032
Močály0223
Luční ostřicové mokřady2302
Lesní cesta0011
Lesy0152
Lužní lesy nížin2182
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché křoviny2702
Mokré louky0033
Vnější stěny budov101001
Lesní okraje0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Haldy a výsypky5012
Interiéry budov1102
Výsadby listnáčů102401
 MalesFemalesJuvenilesRecords