Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered 10x 4x 148x 15x 177x

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

Czech namepokoutník štíhlý
Threat levelNot endangered
Records177 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (artificial)
Humidityvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (56 used records)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr38591827
Zemní past131212
Smyk371110
Sklepávání102946
ra1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (57 used records)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
slaniska1001
pastviny0101
suché lesní lemy1001
ostřicové porosty stojatých vod0302
okraje silnic1001
ruderály243206
Louky1334
travnaté stepi0656
00000001012
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
dubohabřiny0032
Močály0223
luční ostřicové mokřady2302
pískovny0101
Lesní cesta0011
městské parky1102
Lesy0152
lužní lesy nížin2182
A1211001001
mezofilní louky0101
suché křoviny2702
mokré louky0033
vnější stěny budov101001
Lesní okraje0001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
haldy a výsypky5012
interiéry budov1102
Kultury listnáčů102401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019