Kvadráty: 7166 7266
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný

Panamomops latifrons Miller, 1959

České jménopavučenka doubravní
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy7 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 1974 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean - ME [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-150

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Panamomops latifrons Miller, 1959 RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno314706
Zemní past0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Panamomops latifrons Miller, 1959 RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0001
Lužní lesy nížin0001
Suché doubravy314705
 SamciSamiceMláďataNálezy