Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 16× 19×

Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882)

České jménoplachetnatka smrčinová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy19 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2008 , Vlastimil Růžička, Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška400-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past157011
Prosev0303
Individuální sběr1402
Neurčeno0102
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0304
Rašeliniště0401
Skály a sutě v horách1001
Kamenité suti nižších poloh2102
Výsadby jehličnanů1102
Stinné skály nižších poloh6203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7105
Skalní a suťové biotopy0301
 SamciSamiceMláďataNálezy