Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered 11x 12x 367x 88x 478x

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

Czech nameběžník zelený
Threat levelNot endangered
Records478 nálezů, 189 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (478 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk776892122
Individuální sběr182310173
Fotografie0203
Sklepávání163422587
Neurčeno303341122
Zemní past36296660
Nárazová past2002
Prosev2146
Eklektor0123
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (478 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny2283
Lužní lesy nížin36249
Lesy952129
Podmáčené smrčiny0188
Suťové a roklinové lesy129914
Bylinné porosty břehů0568
Mokré louky691522
Horské smrčiny0223
Reliktní bory na skalách194616
Rašeliniště1074
Mezofilní louky2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suché lesní lemy1001
Neurčeno415259154
Výsadby listnáčů101657
Zahrady0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Suché doubravy7105226
Bučiny nižších poloh3051116
Suché louky7216
Vlhké doubravy1001
Porosty borůvek1024
Výsadby jehličnanů183125
Kamenité suti nižších poloh1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
Kamenolomy0122
Lesní okraje861416
Ostřicové porosty stojatých vod2064
Mokřadní olšiny2101815
Horské bučiny0302
Louky1071211
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
Suché křoviny0102
Louky a pastviny1201
Pastviny0112
Haldy a výsypky2204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Přirozené lesy61386
Stinné skály nižších poloh00141
Lesostepní doubravy1001
Paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
Ruderály0001
Břehy tekoucích vod0112
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
alpínské trávníky0101
Skalní stepi na vápenci1001
Interiéry budov0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords