Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered 22x 24x 690x 46x 782x

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

Czech nameběžník zelený
Threat levelNot endangered
Records782 nálezů, 169 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (324 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk836380106
Fotografie0101
Individuální sběr19247364
Nárazová past2002
Sklepávání195025388
?1405
Zemní past954141
Prosev1167
Eklektor0123
sf13237
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (281 used records)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů1001
Parky0101
lužní lesy nížin1063
výsadby jehličnanů183023
bučiny nižších poloh3041115
kamenité suti nižších poloh1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
travnaté stepi7215
kamenolomy0122
Lesní okraje861416
mokré louky591420
reliktní bory na skalách184013
ostřicové porosty stojatých vod1063
dubohabřiny795124
bažinné olšiny2101815
horské bučiny0302
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Louky1071211
suťové a roklinové lesy019810
Kultury listnáčů91656
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
suché křoviny0102
Louky a pastviny1201
Lesy842127
bylinné porosty břehů0314
pastviny0112
haldy a výsypky2204
údolní jasanoolšové luhy0272
pískovny0011
Přirozené lesy61386
podmáčené smrčiny0166
rašeliniště0062
osluněné skály nižších poloh00141
lesostepní doubravy1001
horská vřesoviště1023
paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
ruderály0001
Břehy tekoucích vod0112
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
21211100012
horské smrčiny0201
alpínské trávníky0101
skalní stepi na vápenci1001
interiéry budov0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020