Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený 19× 23×

Zelotes aeneus (Simon, 1878)

České jménoskálovka kovová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy23 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-900

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past151233621
Neurčeno1402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4605
Suché doubravy0101
Lesy2203
Dubohabřiny1102
Xerotermní travinobylinná společenstva4203
Suché louky4102
Haldy a výsypky003365
Ruderály1302
 SamciSamiceMláďataNálezy