Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 14× 14×

Trichopternoides thorelli (Westring, 1861)

České jménopavučenka Thorellova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy14 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1996 , Zdeněk Majkus
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-700

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0403
Zemní past4408
Neurčeno0001
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0303
Rašeliniště2205
Bylinné porosty břehů1001
Mokré louky0101
Lužní lesy nížin0201
Mokřadní olšiny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Močály1001
 SamciSamiceMláďataNálezy