Kvadráty: 7069 7068 6766 7065
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený

Euryopis saukea Levi, 1951

České jménosnovačka kroužkonohá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1963, F. Miller, Miller 1963
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníHolarctic [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Euryopis saukea Levi, 1951 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7106
Individuální sběr2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Euryopis saukea Levi, 1951 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1004
Písčiny2102
Pastviny0101
Skalní stepi na vápenci5101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy