Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Not endangered 2x 117x 5x 124x

Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Czech namepavučenka čepovitá
Threat levelNot endangered
Records124 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record 2009
Distribution areaEuropean (Algeria
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (113 used records)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5693292
Prosev98012
Smyk1102
Eklektor1706
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (103 used records)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě6206
Lesy2708
Acidofilní bukové bučiny8807
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy920014
Pískovcová skalní města1102
Květnaté bučiny58011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Pískovna1001
Lužní lesy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy926019
Smrkové monokultury2204
Haldy a výsypky0002
Suťové a roklinové lesy2204
Skály nižších a středních výšek1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Kulturní lesy119014
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Přirozené lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Xerotermy na jiných podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020