Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 2x 2x 9x 5x 18x
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 10x 330x 66x 409x

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (301 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 12 1 1 7
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 103 41 33 137
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 1 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 27 122 163 120
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 4 14 14
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 4 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 2 2 7
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 3 1 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (277 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 37 26 15 46
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 14 10 26
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 6 22 18
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 4 9 18
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 9 5 0 14
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 8 20 51 13
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 9 10
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 0 4 9
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 3 0 8
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 3 2 7
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 1 10 7
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 11 7
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 6 6
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 4 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 2 6
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 1 1 5
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 1 0 5
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 1 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 4
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 1 4
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 4 1 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 0 2 4
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 4 3
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 2 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 2 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 4 1 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 5 0 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 3 1 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 2
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 7 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy