Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 2x 2x 9x 5x 18x
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 10x 330x 62x 405x

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (297 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 12 1 1 7
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 102 40 33 136
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 1 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 27 121 163 119
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 4 13 13
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 4 7
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 2 2 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 3 1 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (273 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 37 26 15 46
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 12 9 23
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 6 22 18
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 4 9 18
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 8 4 0 13
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 8 20 51 13
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 9 10
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 0 4 9
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 3 0 8
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 3 2 7
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 1 10 7
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 11 7
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 6 6
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 4 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 2 6
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 1 1 5
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 1 0 5
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 1 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 4
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 1 4
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 4 1 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 0 2 4
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 4 3
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 2 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 2 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 4 1 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 1 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 5 0 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 3 1 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 2
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 7 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy