Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered 22x 21x 945x 123x 1111x

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

Czech nameslíďák drápkatý
Threat levelNot endangered
Records1111 nálezů, 152 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (535 used records)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past24961040391491
Žlutá miska2102
Individuální sběr1436133
Smyk4002
Prosev0101
ra5105
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (434 used records)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů0101
vrbové křoviny2103
lužní lesy nížin90512120
okraje silnic249269
ostřicové porosty stojatých vod3003
travnaté stepi177013
rašeliniště612010
pískovny12304
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod112013
mokré louky32025069
suché lesní lemy0101
kosodřevina1001
Močály2116014
luční ostřicové mokřady2103
ruderály7834017
haldy a výsypky2638630426
bažinné olšiny2022
Břehy tekoucích vod3123318
A12110025509
Louky5419020
osluněné skály nižších poloh6101
Xerotermní travinobylinná společenstva791505
skalní stepi na vápenci5205
obilná pole158342826
kamenité suti nižších poloh2002
městské parky3002
00000002002
bylinné porosty břehů28308
bahnité břehy2002
Lesní okraje3307
slaniska742203
mezofilní louky6012425
údolní jasanoolšové luhy37905
rašelinné bory0001
dubohabřiny3708
horská vřesoviště2102
ovocné sady bez bylinné vegetace15176040
pastviny2102
úhory66905
Stojaté a pomalu tekoucí vody6105
interiéry budov0404
Lesy1001
železniční náspy1001
kamenolomy13503
suťové a roklinové lesy2002
Polní biotopy30506
Kultury listnáčů9101
suché doubravy0202
Louky a pastviny1001
paseky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019