Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Not endangered 12x 14x 747x 71x 844x

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák skvostný
Threat levelNot endangered
Records844 nálezů, 158 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (342 used records)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk25106530212
Fotografie1001
Individuální sběr15505787
Zemní past464513
Sklepávání106026
Prosev0012
?1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (302 used records)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
okraje silnic1001
mezofilní louky2232
výsadby jehličnanů0214
mokré louky12217145
ostřicové porosty stojatých vod00193
osluněné skály nižších poloh1235
travnaté stepi026020
kamenolomy1010219
luční ostřicové mokřady0103017
skalní stepi na vápenci00134
paseky132411
Xerotermní travinobylinná společenstva044116
rašeliniště365026
Lesní okraje0246
Močály161712
bylinné porosty břehů1074
suché křoviny00409
Horské biotopy1054
reliktní bory na skalách02118
lesostepní doubravy0051
kamenité suti nižších poloh0051
ovocné sady bez bylinné vegetace4126
Louky a pastviny1497
písčiny0011
Louky8183822
pastviny1132
Těžební jámy2402
horské bučiny0033
úhory0535
horská vřesoviště0193
Lesní cesta0011
bučiny nižších poloh0101
haldy a výsypky11268
lužní lesy nížin0011
bažinné olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
obilná pole0302
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0053
Lesy1022
Kultury listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
ruderály0213
suché lesní lemy0031
Přirozené lesy0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020