Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Endangered 7x 192x 22x 221x

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

Czech nameběžník hlínový
Threat levelEndangered
Records221 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2015 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (75 used records)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0504
Individuální sběr3807
Zemní past6530363
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (91 used records)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi2110214
pískovny2301
okraje silnic0503
mokré louky0304
bylinné porosty břehů0101
pastviny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2027521
bažinné olšiny0101
skalní stepi na vápenci2014031
kamenolomy1001
výsadby jehličnanů1001
písčiny1001
Louky a pastviny4307
suché doubravy1113
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020