Kvadráty: 6050 5952
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený

Lessertia dentichelis (Simon, 1884)

České jménopavučenka dlouhonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Poslední nález 2005 , Roman Mlejnek, Karel Tajovský
Areál rozšířeníEuropean - ME-At. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past73502
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno73502
 SamciSamiceMláďataNálezy