Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 21× 26×

Theonina cornix (Simon, 1881)

České jménoplachetnatka vraní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy26 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Theonina cornix (Simon, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1001
Zemní past66110
Neurčeno6908
Individuální sběr4307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Theonina cornix (Simon, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy7218
Suché doubravy0201
Neurčeno4107
Suché louky31004
Skalní stepi na vápenci1102
Acidofilní bory0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy