Kvadráty: 5259 6947 5260
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný

Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka rašelinná
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález 1962 , Jan Buchar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1050-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) RESamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2102
Individuální sběr3001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) RESamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště5103
 SamciSamiceMláďataNálezy