Records by time
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Not endangered 36× 40×

Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)

Czech namezápřednice jedovatá
Threat levelNot endangered
Records40 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
DescriptionZápřednice jsou velcí pavouci, kteří můžou kousnout. Zápřednice jedovatá, Cheiracanthium punctorium, se vyskytuje v teplých oblastech našeho státu (Polabí, střední a středozápadní Čechy, jižní Morava), nejčastěji na loukách. Zapřádá si pavučinové hnízdo v klasech trav. Kousnutí zápřednicí jedovatou je bolestivé a místo kolem vpichu opuchne. Ke kousnutí ovšem dochází opravdu výjimečně, pavouk kousne jen když jej někdo zmačkne. Varování před možnými komplikacemi pro alergiky je spíše předběžná opatrnost – doložený případ nějakých zdravotních následků dosud chybí (a vzhledem k tomu že zápřednice jedovatá se vyskytuje běžně v celé jižní Evropě, pokud by byla skutečně nebezpečná, dávno by se to vědělo). Kousnutí může být vzácně doprovázeno i zvýšenou teplotou, zrychleným tepem apod. Je ovšem těžké odlišit faktický účinek kousnutí od psychického stresu z obav, které člověk v takovém případě zažívá. Příznaky kousnutí samy odezní během několika hodin nebo do druhého dne, otok a bolestivost místa kousnutí mohou přetrvat o něco déle. Uvědomme si, že na bodnutí včelou, vosou či sršní u nás, bohužel, každoročně někdo zemře. Na kousnutí naším domácím pavoukem u nás ještě nikdo nikdy nezemřel.
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidity(dry, semi-humid)
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude150-350

Bibliography

 © Oto Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (40 used records)
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr613013
Fotografie51103
Pozorování0906
Neurčeno413015
Zemní past1101
Smyk0101
Žlutá miska1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (40 used records)
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mezofilní louky0101
Interiéry budov2002
Louky0603
Neurčeno513016
Úhory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Louky a pastviny41001
Vlhké lesní lemy0101
Ovocné sady a vinohrady1101
Vřesoviště nižších poloh1102
Pastviny0101
Slaniska0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4503
Okraje silnic0101
Suché louky0101
Luční ostřicové mokřady0101
Vinice0101
Mokré louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords