Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered 2x 337x 5x 344x

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

Czech namepavučenka velká
Threat levelNot endangered
Records344 nálezů, 65 kvadrátů
First record 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (151 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska0101
Prosev0202
Individuální sběr1026015
Zemní past242530129
Sklepávání0101
Smyk0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (135 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů0101
bažinné olšiny7106
rašeliniště8509
bylinné porosty břehů3414013
ostřicové porosty stojatých vod2001
podmáčené smrčiny1102
Břehy tekoucích vod1212013
výsadby jehličnanů4003
Močály2103
mokré louky307021
osluněné skály nižších poloh2203
Louky50010
Acidofilní bory1101
obilná pole1001
vrbové křoviny9722022
mezofilní louky3103
úhory1001
ruderály6604
suché křoviny1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8206
širokolisté horské nivy1001
údolní jasanoolšové luhy3003
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přirozené lesy3003
horské smrčiny1001
štěrkové břehy řek3402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019