Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered 1x 182x 7x 190x

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

Czech namepavučenka velká
Threat levelNot endangered
Records190 nálezů, 65 kvadrátů
First record 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (150 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska0101
Prosev0101
Individuální sběr1126016
Zemní past233530126
Smyk2006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (136 used records)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů0101
Bažinné olšiny7106
Vrchoviště7508
Bylinné porosty na březích potoků a řek3414013
Porosty vysokých ostřic2001
Rašeliniště a slatiniště1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Břehy tekoucích vod1212013
Borové monokultury1001
Močály2103
Vlhké louky307021
Pískovcová skalní města2203
Louky50011
Acidofilní bory1101
Pole1001
Kácené vrbové křoviny9722022
Polní meze3103
Polní úhory1001
Ruderály6002
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Smrkové monokultury3002
Rákosiny, orobincové porosty8206
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Lužní lesy3003
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přirozené lesy3003
Horské smrčiny1001
Štěrkové lavice3402
Urbánní biotopy0602
 MalesFemalesJuvenilesRecords