Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered 6x 7x 888x 193x 1094x

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák šedý
Threat levelNot endangered
Records1094 nálezů, 235 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900-1500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1094 used records)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev247010
Individuální sběr13477494
Neurčeno112520149
Zemní past52861639341813
Smyk2115020
Sklepávání281007
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1094 used records)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché lesní lemy0202
Rašeliniště23775170
Mokré louky747135184
Lesní okraje124016
Ovocné sady s luční vegetací30356133
Suché louky5624029
Mezofilní louky936317039
Kamenolomy2013010
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Paseky10220028
Suché křoviny4525017
Vřesoviště nižších poloh2401
Suché doubravy213013
Neurčeno6613223287
Slaniska2761904
Ruderály12037019
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6504
Dubohabřiny301028
Lužní lesy nížin61118
Suťové a roklinové lesy0001
Vinice0101
Kamenité suti nižších poloh122010
Luční ostřicové mokřady2015010
Pastviny7829016
Ostřicové porosty stojatých vod6105
Okraje silnic12529010
Skalní stepi na vápenci661537
Xerotermní travinobylinná společenstva39769046
Lesy4311012
Rašelinné bory5816632
Bučiny nižších poloh1275013
Louky a pastviny2103
Vlhké lesní lemy2002
Horské smrčiny62011
Bylinné porosty břehů313011
Louky50486267
Výsadby jehličnanů244014
Horské bučiny1001
Mokřadní olšiny191014
Haldy a výsypky3531432421
Stinné skály nižších poloh7003
Ostatní pole8920119
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod8308
Úhory5203
Acidofilní bory2103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5510015
Porosty borůvek14242021
Močály761409
alpínské trávníky117013
Širokolisté horské nivy2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Přirozené lesy5102
Polní biotopy14303
Lesostepní doubravy26204
Reliktní bory na skalách2001
Písčiny1102
Horská vřesoviště3001
Výsadby listnáčů16601
 MalesFemalesJuvenilesRecords