Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened 3x 4x 44x 7x 58x

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837)

Czech nameběžník plochý
Threat levelAlmost threatened
Records58 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (42 used records)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr652625
Fotografie1001
Smyk0033
Sklepávání3158
Prosev1012
Zemní past2013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (33 used records)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů0122
vlhké doubravy2001
Vnější stěny budov1001
Kulturní lesy0031
Reliktní bory na skalních podkladech1213
Pískovcová skalní města0121
Lesní okraje1012
Porosty vysokých ostřic1001
Močály1001
Písečné přesypy0011
Kultury listnáčů2056
Přechodová rašeliniště1001
Lesy0011
Xerotermy na jiných podkladech0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Acidofilní bory0032
Acidofilní bukové bučiny1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Borové monokultury0052
Rákosiny, orobincové porosty0101
Rašeliniště a slatiniště1001
Louky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020