Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Not endangered 5x 8x 243x 37x 293x

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

Czech namecedivečka obecná
Threat levelNot endangered
Records293 nálezů, 126 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Filip Trnka
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (179 used records)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk701574486
Zemní past1132018
Individuální sběr2698148
Sklepávání422117
Prosev310010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (169 used records)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny1101
Porosty vysokých ostřic1203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3203
Rašeliniště a slatiniště3705
Kulturní lesy0101
Vlhké louky419011
Močály620011
Luční úhory171309
Skalní stepi na vápencových podkladech2303
Floristicky pestré křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
Bylinné porosty na březích potoků a řek1403
Reliktní bory na skalních podkladech101105
Suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
Pískovna5003
Kamenolom3614
Louky a pastviny0202
Polní meze0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0704
Xerotermy na jiných podkladech27691015
Bylinný lem lesa1203
Rákosiny, orobincové porosty2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
Písečné přesypy14019
Ovocné sady3407
Pole0101
Haldy a výsypky3504
Lesní okraje2703
Skládky2101
Pastviny1001
Lužní lesy0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
Skály nižších a středních výšek0101
Slatiniště01005
Přechodová rašeliniště0101
Smrkové monokultury0112
Lesní paseky1805
Acidofilní bory0101
Cesty, silnice0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1201
Kultury listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
Urbánní biotopy0502
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1303
Vrchoviště0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords