Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Not endangered 2x 287x 12x 301x

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)

Czech namepavučenka hřivnatá
Threat levelNot endangered
Records301 nálezů, 70 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (120 used records)
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3317037
Individuální sběr5477044
Prosev2538118
Smyk913012
Sklepávání71506
Eklektor0101
ra1001
?2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů5306
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1826013
vlhké doubravy0101
lužní lesy nížin147013
výsadby jehličnanů4301
Močály1844123
Břehy tekoucích vod5607
ostřicové porosty stojatých vod1514011
údolní jasanoolšové luhy7906
Horské biotopy0101
mokré louky131208
Stojaté a pomalu tekoucí vody111006
ruderály5104
Lesy1001
Lesní okraje2001
bažinné olšiny1302
dubohabřiny0001
rašeliniště41907
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020