Kvadráty: 6847 5250 5840
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený

Improphantes decolor (Westring, 1861)

České jménoplachetnatka zebrovaná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - ME [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška450-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Improphantes decolor (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past0101
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Improphantes decolor (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0101
Lesy0101
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy