Kvadráty: 6660 5449 6561
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Silně ohrožený

Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912)

České jménoplachetnatka záhadná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 1995 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2002
Neurčeno1301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1001
Úhory1001
Lesní okraje1301
 SamciSamiceMláďataNálezy