Rok
2019
Druhy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ES
Obsah
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) patrí spolu s ostatnými suchozemskými rovnakonôžkami k najdôležitejším rozkladačom organickej hmoty, čím výrazne pozitívne vplýva na pôdotvorný proces. Ako obyvateľ pôdy je súčasťou edafickej potravovej siete. V tejto práci boli skúmané interakcie troch typov predátorov (kútnik, stonôžka a bystruška) so žižiavkou obyčajnou. Predátorom najčastejšie loviacim rovnakonôžku bol kútnik tmavý (45 %, F 3,275 = 3,027, p = 0,061). Stonôžky v laboratórnych podmienkach neprejavovali veľký záujem o túto korisť (17 %) a bystrušky ju lovili ešte menej (7 %). Iný druh potravy bystrušky konzumovali značne ochotnejšie (50 %, F 4,351 = 6,385 p = 0,020). Žižiavka bola výrazne najmenej aktívna pri kútnikovi (F 3,102 = 66,866, p <
0,001), no nízka aktivita nebola zaznamenaná pri pokusoch s ostatnými dvoma predátormi. Sledované boli tiež behaviorálne prejavy živočíchov pri vzájomnom stretnutí.
Citace
Martinka M. (2019): Žižiavka ako potenciálna korisť dravých článkonožcov (Woodlouse as a potential prey of predatory arthropods). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, viii + 36 pp. (in Slovak, English abstract)

Fotografie