Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered 376x 223x 599x

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Czech namekřižák pruhovaný
Threat levelNot endangered
Records599 nálezů, 258 kvadrátů
First record 1952, P. Starý, Miller 1971
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
DescriptionKrásný pavouk ze středozemí, který se v posledních desetiletích úžasně rychle rozšířil na našem území. Samice je nápadná, žlutě a černě pruhovaná, jako sršeň. Samec je mnohem menší, nenápadný. Vyskytuje se na otevřených stanovištích, často hodně ovlivněných činností člověka – kolem cest, na okrajích zástavby, opuštěných plochách, na sušších loukách atp. Staví si sítě nízko nad zemí, takže se do nich chytají hlavně sarančata. V síti je někdy pruh klikaté, bílé pavučiny – stabilimentum. Na podzim samice utká velký kokon, do kterého uloží až několik set vajíček.
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-900

Bibliography

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (143 used records)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie042039
Pozorování0707
Smyk16191931
Zemní past2306
Individuální sběr560957
Prosev0022
Sklepávání0031
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (226 used records)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky a pastviny0101
zahrady0212
Vlhké louky0011
mezofilní louky2103
suché louky0011
vřesoviště nižších poloh1001
vnější stěny budov0202
Louky368333
ruderály240238
obilná pole014017
Obhospodařované pozemky0703
kamenolomy2074
travnaté stepi511713
písčiny0101
mokré louky140222
paseky0205
Močály821114
výsadby jehličnanů0001
pastviny0908
Ovocné sady a vinohrady0002
Louky a pastviny01456
vinice0102
ostřicové porosty stojatých vod0115
Stojaté a pomalu tekoucí vody0001
reliktní bory na skalách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva20131316
ovocné sady bez bylinné vegetace1002
úhory1101
Polní biotopy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0204
okraje silnic0102
Lesní okraje0103
skalní stepi na vápenci0002
Břehy tekoucích vod1403
luční ostřicové mokřady0011
rašeliniště02204
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020