Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Not endangered 4x 4x 225x 19x 252x

Dictyna pusilla Thorell, 1856

Czech namecedivečka menší
Threat levelNot endangered
Records252 nálezů, 89 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (99 used records)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1928034
Individuální sběr1236131
Sklepávání1245026
Prosev1102
Zemní past0102
sf1124
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (81 used records)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
slaniska1001
reliktní bory na skalách3305
mokré louky3606
vřesoviště nižších poloh1101
luční ostřicové mokřady71207
Louky a pastviny0302
pastviny0101
Lesní okraje0303
Močály21108
Xerotermní travinobylinná společenstva3305
Louky0101
pískovny0101
ostřicové porosty stojatých vod1001
suché křoviny0101
A1211000101
travnaté stepi3303
Lesy1001
bylinné porosty břehů0101
dubohabřiny1001
úhory0303
podmáčené smrčiny2701
písčiny0202
rašeliniště2506
výsadby jehličnanů7306
bažinné olšiny0101
mezofilní louky0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0501
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1124
Přirozené lesy1101
interiéry budov0101
horská vřesoviště0101
městské parky0101
údolní jasanoolšové luhy0101
suché doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019