Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Almost threatened 3x 5x 104x 16x 128x

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)

Czech namekřižák keřový
Threat levelAlmost threatened
Records128 nálezů, 66 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (89 used records)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1913
Smyk1417122
Individuální sběr732028
Zemní past46910
Prosev617017
Sklepávání5409
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (67 used records)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov1101
Rašelinné březiny a bory0011
Rákosiny, orobincové porosty1102
vrbové křoviny2212
Floristicky pestré křoviny0801
Přechodová rašeliniště2001
Močály3507
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Vlhké louky1303
Xerotermní travinobylinná společenstva1202
Lesní okraje3706
Louky0202
Břehy tekoucích vod2103
Lužní lesy5205
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Rašeliniště a slatiniště0401
Xerotermy na jiných podkladech1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Vrchoviště1502
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1202
Polní meze1202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Ovocné sady1505
Smrkové monokultury0101
Skály nižších a středních výšek0101
Slatiniště0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Pole1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Luční úhory1001
Interiéry budov0101
Bažinné olšiny0101
Urbánní biotopy0101
Parky0101
Kosodřevina0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords