Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Almost threatened 6x 10x 205x 6x 227x

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)

Czech namekřižák keřový
Threat levelAlmost threatened
Records227 nálezů, 62 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (82 used records)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1523129
Individuální sběr1046641
Prosev0101
Sklepávání5409
Zemní past1022
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Močály3507
skalní stepi na vápenci0101
mokré louky1303
Xerotermní travinobylinná společenstva1202
Lesní okraje3706
Louky0202
Břehy tekoucích vod2103
údolní jasanoolšové luhy5205
skály a sutě v horách0101
rašeliniště1903
travnaté stepi1102
bylinné porosty břehů0101
lužní lesy nížin1202
mezofilní louky1202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
A1211001001
výsadby jehličnanů0101
osluněné skály nižších poloh0101
luční ostřicové mokřady0101
horská vřesoviště0101
obilná pole1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0504
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
suché křoviny0101
dubohabřiny1001
úhory1001
interiéry budov0101
bažinné olšiny0101
ruderály0101
městské parky0101
kosodřevina0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020