Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered 7x 11x 103x 68x 189x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník nálevkovitý
Threat levelNot endangered
Records189 nálezů, 113 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (189 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk5201634
Pozorování0202
Individuální sběr21364556
Neurčeno712061
Zemní past325630
Žlutá miska2002
Nárazová past1001
Prosev1001
Sklepávání0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (189 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vřesoviště nižších poloh1102
Mokré louky5316
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0224
Lesní okraje16212
Louky0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0213
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1315
Výsadby listnáčů1012
Mezofilní louky1304
Suché louky021310
Vlhké doubravy0202
Neurčeno1620479
Kamenolomy1012
Suché lesní lemy1124
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin1122
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Osluněné skály nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště9005
Paseky2202
Suché doubravy1001
Písčiny0264
Louky a pastviny0031
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Luční ostřicové mokřady0021
Reliktní bory na skalách0122
Vlhké lesní lemy101001
Porosty borůvek0101
Ruderály0022
Přirozené lesy3103
Pastviny3301
Horské smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Interiéry budov1302
Břehy tekoucích vod0011
Úhory0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords