Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered 7x 11x 102x 29x 149x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník nálevkovitý
Threat levelNot endangered
Records149 nálezů, 86 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr19333745
Zemní past345632
Pozorování0101
Žlutá miska2002
Smyk151211
?2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy0101
suché lesní lemy111103
pískovny1012
dubohabřiny1001
písčiny0264
Lesní okraje1419
Louky a pastviny0031
travnaté stepi01139
haldy a výsypky3266
Močály21105
luční ostřicové mokřady0021
údolní jasanoolšové luhy0021
reliktní bory na skalách0122
rašeliniště8004
Xerotermní travinobylinná společenstva3202
mokré louky5002
horská vřesoviště0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ruderály0022
Přirozené lesy3103
mezofilní louky4302
podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
paseky1001
interiéry budov1302
kamenolomy1001
Břehy tekoucích vod0011
městské parky0101
úhory0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020