Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered 7x 11x 103x 30x 151x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník nálevkovitý
Threat levelNot endangered
Records151 nálezů, 86 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (91 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr20294146
Zemní past325630
Pozorování0101
Žlutá miska2002
Prosev1001
Sklepávání0202
Smyk1699
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy0101
suché lesní lemy1102
Pískovna1012
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Písečné přesypy0264
Lesní okraje1419
Louky a pastviny0031
Xerotermy na jiných podkladech01139
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Slatiniště0021
Lužní lesy0021
Reliktní bory na skalních podkladech0122
Rašeliniště a slatiniště8003
Xerotermní travinobylinná společenstva3202
Vlhké louky5002
Bylinný lem lesa101001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Ruderály0011
Přirozené lesy3103
Polní meze3301
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
Lesní paseky1001
Interiéry budov1302
Mezofilní louky1001
Kamenolom1001
Břehy tekoucích vod0011
Urbánní biotopy0011
Parky0101
Polní úhory0011
Vrchoviště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020