Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered 7x 11x 103x 37x 158x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník nálevkovitý
Threat levelNot endangered
Records158 nálezů, 90 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (97 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0202
Smyk271012
Individuální sběr20294348
Zemní past325630
Žlutá miska2002
Prosev1001
Sklepávání0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (79 used records)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje15211
Louky0011
Mezofilní ovsíkové louky0101
vlhké doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Rašeliniště a slatiniště9004
suché lesní lemy1102
Pískovna1012
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Písečné přesypy0264
Louky a pastviny0031
Xerotermy na jiných podkladech01139
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Slatiniště0021
Lužní lesy0021
Reliktní bory na skalních podkladech0122
Vlhké louky5002
Bylinný lem lesa101001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Ruderály0011
Přirozené lesy3103
Polní meze3301
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
Lesní paseky1001
Interiéry budov1302
Mezofilní louky1001
Kamenolom1001
Břehy tekoucích vod0011
Urbánní biotopy0011
Parky0101
Polní úhory0011
Vrchoviště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords