Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered 8x 357x 16x 381x

Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)

Czech namepavučenka velkonosá
Threat levelNot endangered
Records381 nálezů, 98 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (332 used records)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1320019
Zemní past3491380258
Individuální sběr816019
Smyk81408
Eklektor1915026
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (305 used records)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy0101
luční ostřicové mokřady1001
bučiny nižších poloh1101
Pískovcová skalní města1335027
Lesy7136071
Kamenité sutě1203
Vrchoviště0101
Rašelinné březiny a bory0102
Horské buko-jedlové lesy13407
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní okraje4206
Pískovna2102
Smrkové monokultury4125043
Rašeliniště a slatiniště8109
Haldy a výsypky0003
Borové monokultury127011
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Slatiniště0101
Kultury jehličnanů3104
Přirozené lesy163011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy195013
Kulturní lesy317013
Skalní a suťové biotopy1202
Vlhké louky0001
Kultury listnáčů81004
Acidofilní bory304014
Bažinné olšiny1203
Horské smrčiny447010
Lesní paseky1103
Acidofilní bukové bučiny3104
Břehy tekoucích vod1001
Trnkové křoviny3002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2002
Květnaté bučiny1203
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Lužní lesy5003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1304
Podmáčené smrčiny1102
Kácené vrbové křoviny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Polní biotopy4002
Stojaté a pomalu tekoucí vody8201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020