Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Not endangered 148x 15x 163x

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

Czech namesnovačka stromová
Threat levelNot endangered
Records163 nálezů, 44 kvadrátů
First record 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (68 used records)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr848535
Smyk3104
Nárazová past0101
Prosev0702
Eklektor539012
Sklepávání3716
Zemní past0021
?4607
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (63 used records)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky1001
dubohabřiny1102
výsadby listnáčů0101
Lesní okraje3606
ruderály1303
Louky a pastviny1001
osluněné skály nižších poloh1411
údolní jasanoolšové luhy50608
ovocné sady bez bylinné vegetace0011
Kultury listnáčů21946
travnaté stepi0202
výsadby jehličnanů1001
lužní lesy nížin0101
Lesy218017
A1211001102
Přirozené lesy0201
interiéry budov0202
2115220001
Močály0101
suťové a roklinové lesy0021
mezofilní louky0102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Břehy tekoucích vod4101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020