Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Not endangered 82x 19x 101x

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

Czech namesnovačka stromová
Threat levelNot endangered
Records101 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (64 used records)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr446534
Smyk4206
Nárazová past0101
Prosev0702
Eklektor539012
Zemní past5634
Sklepávání2305
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (66 used records)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
ruderály1001
městské parky1001
Suťové lesy0101
výsadby listnáčů0101
Lesní okraje3606
Urbánní biotopy1303
Louky a pastviny1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Skály nižších a středních výšek1411
Lužní lesy50608
Ovocné sady1113
Kultury listnáčů21946
Xerotermy na jiných podkladech0202
Smrkové monokultury1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Lesy218017
Přirozené lesy0201
Interiéry budov0202
Reliktní bory na skalních podkladech0001
Močály0101
Suťové a roklinové lesy0021
Mezofilní louky0102
Rákosiny, orobincové porosty0101
Břehy tekoucích vod4101
 MalesFemalesJuvenilesRecords