Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered 1x 156x 4x 161x

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)

Czech nameslíďák rašelinný
Threat levelEndangered
Records161 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-1200

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (97 used records)
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev33607
Individuální sběr384712066
Zemní past14955024
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (148 used records)
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště5288030139
podmáčené smrčiny0101
luční ostřicové mokřady3201
ostřicové porosty stojatých vod0101
mokré louky6002
bažinné olšiny1001
Močály3001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Břehy tekoucích vod0701
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020