Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened 1x 94x 10x 105x

Robertus scoticus Jackson, 1914

Czech namesnovačka skotská
Threat levelAlmost threatened
Records105 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Last record 2007 , Roman Mlejnek
Distribution areaPalaearctic - E-S [bm.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude400-700-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4608
Prosev1340028
Zemní past9414054
Eklektor2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské buko-jedlové lesy0202
Kamenité sutě2504
Horské biotopy1001
Lesy2002
Pískovcová skalní města1102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Horské smrčiny207011
Kulturní lesy0101
Rašeliniště a slatiniště1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Lesní paseky2003
Podmáčené smrčiny1110010
Suťové a roklinové lesy1807
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2102
Smrkové monokultury0202
Kultury listnáčů0201
Vrchoviště91802
Květnaté bučiny1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020