Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened 2x 155x 10x 167x

Robertus scoticus Jackson, 1914

Czech namesnovačka skotská
Threat levelAlmost threatened
Records167 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Last record 2007 , Roman Mlejnek
Distribution areaPalaearctic - E-S [bm.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude400-700-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3607
Prosev1442030
Zemní past9411052
Eklektor2204
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
horské bučiny0202
kamenité suti nižších poloh2504
Horské biotopy1001
Lesy2002
osluněné skály nižších poloh1102
podmáčené smrčiny1210011
horské smrčiny207011
výsadby jehličnanů0303
rašeliniště101904
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
paseky2003
suťové a roklinové lesy1807
širokolisté horské nivy1102
alpínské trávníky3103
Kultury listnáčů0201
bučiny nižších poloh1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020