Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered 40x 5x 45x

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863)

Czech nameplachetnatka pobřežní
Threat levelEndangered
Records45 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-800

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (31 used records)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr311010
Prosev2304
Zemní past99010
Sklepávání2204
Smyk0403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (31 used records)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7808
mokré louky0605
rašeliniště0504
ostřicové porosty stojatých vod4807
luční ostřicové mokřady0101
Močály4306
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020