Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Maro lepidus Casemir, 1961 Strongly endangered 18x 18x

Maro lepidus Casemir, 1961

Czech nameplachetnatka malá
Threat levelStrongly endangered
Records18 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1953, F. Miller, Miller 1966
Last record 1999
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-1300

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0303
Zemní past8004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
ostřicové porosty stojatých vod0202
reliktní bory na skalách0101
bylinné porosty břehů0101
osluněné skály nižších poloh2001
mokré louky4001
rašeliniště1102
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020