Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 283x 6x 291x

Piratula uliginosa (Thorell, 1856)

České jménoslíďák rašeliništní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy291 nálezů, 73 kvadrátů
Poslední nález 2004

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (251 použitých nálezů)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past184944814165
Individuální sběr9099275
Prosev1708
Smyk2002
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (253 použitých nálezů)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště17005245176
rašelinné bory92141032
mokré louky4105
výsadby jehličnanů1001
kosodřevina15303
horská vřesoviště1103
podmáčené smrčiny7205
Močály6414118
Louky0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody24904
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
luční ostřicové mokřady0101
bažinné olšiny0101
Lesní okraje0001
paseky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020