Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered 4x 549x 6x 559x

Piratula uliginosa (Thorell, 1856)

Czech nameslíďák rašeliništní
Threat levelEndangered
Records559 nálezů, 73 kvadrátů
Last record 2004

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (251 used records)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past184944814165
Individuální sběr9099275
Prosev1708
Smyk2002
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (253 used records)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště17005245176
rašelinné bory92141032
mokré louky4105
výsadby jehličnanů1001
kosodřevina15303
horská vřesoviště1103
podmáčené smrčiny7205
Močály6414118
Louky0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody24904
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
luční ostřicové mokřady0101
bažinné olšiny0101
Lesní okraje0001
paseky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019