Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered 14x 29x 145x 26x 214x

Pardosa paludicola (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák mokřinný
Threat levelEndangered
Records214 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Vladimír Hula
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (86 used records)
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr735023
Zemní past309144763
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Břehy tekoucích vod0101
bylinné porosty břehů0102
slaniska203604
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod24004
horské bučiny0201
obilná pole5205
ostřicové porosty stojatých vod23203
00000001301
horská vřesoviště0001
paseky0101
ruderály0101
Lesy2102
Močály841507
suché lesní lemy1001
mokré louky7612617
mezofilní louky3003
haldy a výsypky0011
dubohabřiny17202
Kultury listnáčů81402
úhory2002
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
Lesní okraje0101
Louky1001
údolní jasanoolšové luhy1001
městské parky0101
Břehy tekoucích vod0101
rašeliniště0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020