Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Endangered 4x 3x 67x 16x 90x

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Czech nameběžník květomilný
Threat levelEndangered
Records90 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaOld World
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (47 used records)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1771016
Individuální sběr14121322
Prosev0134
Zemní past1023
Sklepávání0112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (39 used records)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny0011
písčiny1032
Kamenolom10446
Xerotermy na jiných podkladech911713
Skalní stepi na vápencových podkladech3432
Vlhké louky0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2113
Xerotermní travinobylinná společenstva5156
Písečné přesypy0112
Haldy a výsypky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Interiéry budov0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020