RodDruhPopisPrvní nálezČtverceStupeň ohrožení
Čeleď Dictynidae (3x)
Emblyna (3x) Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) 0 Kriticky ohrožený

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897)

České jménocedivečka krátkozubá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů
První nález 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)
Areál rozšířeníPalaearctic
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.