Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený 13× 19×

Trichoncus affinis Kulczyński, 1894

České jménopavučenka suchomilná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy19 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1971, P. Bílek, Bílek 1973
Poslední nález 2021 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (Istria) (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5302
Zemní past23903
Neurčeno3407
Individuální sběr41207
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Osluněné skály nižších poloh2201
Neurčeno21507
Stinné skály nižších poloh3903
Vlhké lesní lemy3101
Acidofilní bory0101
Výsadby listnáčů61006
 SamciSamiceMláďataNálezy