Kvadráty: 7266
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený

Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903

České jménopavučenka krátkočelá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy3 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1999, M. Holec, Růžička 2000a
Poslední nález 1999 , Michal Holec
Areál rozšířeníEuropean - eM [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-150

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
 SamciSamiceMláďataNálezy