Kvadráty: 5758 7266 7166 5754 6954 5857
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 10×

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka sličná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy10 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález 2009 , Petr Bílek
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Zemní past0102
Individuální sběr2113
Neurčeno7113
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2213
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Močály2001
Luční ostřicové mokřady5001
Lesní okraje0101
Lužní lesy nížin0101
Rašeliniště0112
 SamciSamiceMláďataNálezy