Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Not endangered 2x 15x 295x 116x 428x

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Czech nameslíďák rolní
Threat levelNot endangered
Records428 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťsemi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Bibliography

© Ota Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (230 used records)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past250479286143
Individuální sběr5446036
Žlutá miska11832048
ra1001
?1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (129 used records)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ruderály381206
úhory3002
slaniska2201
ostatní pole2001
obilná pole6592025930
haldy a výsypky331410
lužní lesy nížin194591311
kamenolomy3104
okraje silnic6302
travnaté stepi15506
Xerotermní travinobylinná společenstva3845408
Břehy tekoucích vod5304
A121100260121012
kamenité suti nižších poloh1001
skalní stepi na vápenci1101
Louky0604
Lesní okraje1204
pastviny2002
údolní jasanoolšové luhy12102
mokré louky3505
Těžební jámy0101
mezofilní louky2002
dubohabřiny6002
pískovny2501
Obhospodařované pozemky1001
Polní biotopy30203
Stojaté a pomalu tekoucí vody21603
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020