Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Not endangered 6x 16x 237x 13x 272x

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

Czech nameplachetnatka kupolovitá
Threat levelNot endangered
Records272 nálezů, 76 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2011
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (114 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1966553
Zemní past06011
Smyk2346239
Sklepávání3334
Prosev3104
?2403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (84 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů58711
výsadby listnáčů0101
horské smrčiny0101
suché lesní lemy0101
suťové a roklinové lesy0201
rašeliniště716010
bučiny nižších poloh1101
horská vřesoviště0203
pastviny2201
travnaté stepi2102
kamenité suti nižších poloh71208
kamenolomy3304
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
horské bučiny0101
Močály0403
dubohabřiny1224
Skalní a suťové biotopy1401
Lesy0202
Lesní okraje2203
úhory1202
osluněné skály nižších poloh0403
bahnité břehy0101
Břehy tekoucích vod0112
písčiny0101
00000000101
rašelinné bory0004
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory1504
luční ostřicové mokřady0201
údolní jasanoolšové luhy0101
paseky2102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
bylinné porosty břehů1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020