Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Not endangered 3x 8x 121x 14x 146x

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

Czech nameplachetnatka kupolovitá
Threat levelNot endangered
Records146 nálezů, 76 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2011
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (112 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1969457
Zemní past412421
Smyk1736226
Prosev5807
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (84 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů1101
výsadby listnáčů0101
horské smrčiny0101
suché lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy0201
Vrchoviště2203
Acidofilní bukové bučiny1101
Kulturní lesy1243
Pastviny2201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0203
Xerotermy na jiných podkladech2102
Kamenolom3304
Kamenité sutě71208
Přechodová rašeliniště0102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské buko-jedlové lesy0101
Močály0403
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1224
Skalní a suťové biotopy1401
Lesy0202
Lesní okraje2203
Luční úhory1202
Smrkové monokultury3405
Skály nižších a středních výšek0403
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Břehy tekoucích vod0112
Písečné přesypy0101
Rašeliniště a slatiniště51406
Rašelinné březiny a bory0004
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bory1504
Slatiniště0201
Lužní lesy0101
Lesní paseky2102
Kultury jehličnanů0031
Borové monokultury0101
Rákosiny, orobincové porosty1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords